Motto: Texty oznámení:

01
Nič zo sympatie, ale z lásky.
Nič na čas, ale na celý život.

02
Nemiluje ten, kto nemiluje vždy.
Aristotelés

03
Hľadali sme šťastie a našli sme seba.
J. Lennon

04
Kto miluje, má stále plné ruky práce.
Aischylos

05
Milovať znamená dívať sa jedným smerom.
A. de Saint-Exupéry

06
Zastav sa, okamih, si nádherný ...
J. W. Goethe

07
Láska nás zviedla, láska nás spojí
v láske a vernosti budeme svoji.

08
Spoločnou cestou chceme ísť,
odpúšťať, veriť, radi sa mať(navždy sa ľúbiť).

09
Keď zaznie áno oboch nás
a organ tichá melódia,
sľuby nám splynú v jeden hlas:
som Tvoj a Ty si navždy moja
na celý život, nie na čas.

10
Beriem si Ťa takého, aký si
a takú, aká si.
Beriem si Ťa s Tvojimi požiadavkami,
s Tvojimi chybami
a s celým Tvojím životným zákonom.
Si to, čo si. A tak Ťa milujem.
R. Rolland

11
Iba život, ktorý žijeme
pre druhého, stojí za to.
Einstein

12
Manželstvo je pokus
a každý pokus má svoju cenu.
O. Wilde

13
Hnev sa neprekoná hnevom,
ale skutočnou láskou.
Buddha

14
Dobre žiť, znamená nežiť pre seba.
Rázus

15
Milovať a milovaný byť
je najväčšie šťastie na svete.
Goethe

16
Choď s tým, kto Ťa má rád.
V. Hugo

17
Dnes dávam Ti ruku svoju a prosím o tú Tvoju,
spojíme naše životy a pôjdeme cestou spoločnou.

18
Oženiť sa znamená zdvojnásobiť
svoje povinnosti a na polovicu
obmedziť svoje práva.
Schopenhauer

19
Láska je šťastie, ktoré si dávame navzájom.

20
Milujem život, pretože mi dal Teba.
Milujem Teba, pretože Ty si môj život.
J. Lennon

21
Boli sme dvaja a mali len jedno srdce.
F. Villon

22
Milovať, znamená žiť život toho, koho miluješ.
Tolstoj

23
Keď prísaha naše srdce spojí
a tichá pieseň z chóru zaletí,
my navždy zostaneme svoji,
ty moja a ja tvoj, až do smrti.
Lope de Vega

24
Milovať znamená v šťastí druhého
nachádzať šťastie vlastné.

25
Poézia života je láska.
Čech

26
Najväčším šťastím je môcť žiť
pre to, pre čo sme ochotní zomrieť.

27
Dávam Ti lásku z lásky, len Teba milujem,
nikdy nevezmem späť, čo Ti dnes sľubujem.

28
Až tiché áno z pier Ti splynie(spadne),
pieseň svadobná nám bude znieť,
ver, že láska moja Ti navždy zostane,
len s Tebou chcem stále žiť.

29
Veľkým priateľstvom začala naša láska,
veľkou láskou končí naše priateľstvo.

30
...a motto, nech nám napíše sám život...

31
Keby neexistovali optimisti,
neexistoval by stav manželský.

32
...budeme šťastní, pretože chceme byť šťastní...

33
Odo dneška nie ja, nie Ty - ale My.

34
Dnes dávám Ti ruku svou a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy a půjdeme cestou společnou.

35
Do prstienkov našich bude deň vrytý,
kedy spoločným áno náš sobáš bude uzavretý.

36
Správne vidíme len srdcom. To, čo je dôležité, oči nevidia.
(A. de Saint-Exupéry)

37
Z ničoho sa nedá robiť veda,
ani z vedy nie, čo už potom zo života.
J. Werich

38
Si to, čo si a tak Ťa i milujem.
R. Rolland

39
Láska je ako slza, vznikne v oku
a prenikne až do srdca.

40
Rozprávka končí,
život začína …

41
Nech tvrdí, že more sa zmenšuje,
že láska umiera (prikrášľuje), ja neverím...

42
Život predsa nie je nič iné,
než reťaz hlúpych nápadov.
A ako je niekedy krásne
ich uskutočniť ...
B. Hrabal

43
Kto miluje, nie je už sám.
J. Deml

44
... a všetko začalo tým, že si jedného dňa
vzal moje ruky do svojich …

45
Dva nie je dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.
Chesterton

46
Láska nie je iba brať, ale aj dávať.
To nie je iba vodiť za ruku,
ale predovšetkým vedieť podať tú ruku
jeden druhému v pravú chvíľu.

47
Najväčším šťastím je môcť žiť
pre to, pre čo sme ochotní zomrieť.

48
Milovať znamená
v šťastí druhého
nachádzať šťastie vlastné.

49
Boli sme dvaja a mali
len jedno srdce.
F. Villon

50
V okamihu lásky všetko trvá navždy a nič viac neexistuje.
P. Elouard

51
Brzda, spojka, plyn...
..a od teraz už spoločne

52
Vo víre života som Ťa vyhľadala a do rúk Ti dala život svoj.
Staraj sa o neho láska moja, veď to bude aj život Tvoj. 

53
Čo krásnejšie môže byť než jeden pre druhého žiť,
čo krásnejšie snáď než jeden druhého mať rád. 

54
Kúzlo šťastia nespočíva v bohatstve ani kráse,
ale v harmónii dvoch sŕdc, ktoré patria k sebe. 

55
Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať
lásku čo naveky nás bude hriať.
Láska tá odpúšťa, láska tá verí,
nádej nikdy nestráca, kto sa jej zverí. 

56
Milujem život, pretože mi dal Teba,
milujem Teba, pretože si môj život. 

57
Keď dve srdcia lipnú k sebe a ich tlkot dostal spád
Ty rozumieš mne , ja zasa Tebe Ty ma máš rada, ja Ťa mám rád. 

58
Beriem si lásku z lásky len Teba milujem
nevezmem nikdy späť čo Ti dnes sľubujem. 

59
Milovať neznamená mať rád.
Milovať je veriť, srdce darovať.
Milovať je zradiť a znovu podať ruku
milovať je rozdeliť v srdci dušu. 

60
Si ohníkom v mojom srdci čistým si láska na ktorú každú chvíľu myslím.
Si svetielko v mojej duši jasné a cítiť ho v sebe je tak krásne. 

61
Milovať a milovaným byť je to najväčšie šťastie na svete.
J. W. Goethe 

62
Žiť pekne znamená nežiť pre seba. 

63
Najväčším šťastím človeka je, že môže žiť pre toho, pre koho bol ochotný umrieť.  

64
Milujem Ťa viac ako včera a menej ako zajtra. 

65
Milovať znamená žiť životom toho, koho miluješ.

66
Len keď sme spoznali lásku, vieme čo nám v živote chýbalo.  

67
V okamžiku lásky všetko trvá večne a nič viac neexistuje.
(P. Eluard)

68
Poéziou života je láska.
(S. Čech)

69
Pre lásku nie je dôležité, aby se ľudia k sebe hodili,
ale aby boli spolu šťastní.
(B. Bardot)

70
Milovať niekoho znamená zostarnúť
s ním.
(A.Camus)

71
Muž a žena sú dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydajú správny
a plný akord.
(G. Mazzini)

72
Láska nás zviedla, láska nás spojí,
v láske a vernosti budeme svoji.

73
Len život, ktorý žijeme pre druhého, stojí za to.
(Einstein)

74
Choď s tým, kto ťa má rád.
(V. Hugo)

75
Milovať znamená žiť život toho, koho miluješ.
(Tolstoj)
 
76
Veľkým priateľstvom začala naša láska,
veľkou láskou končí naše priateľstvo.
 
77
Kto miluje, nie je už sám.
(J. Deml)

78
Láska uvedie všetko do pohybu.
(Debussy)
 
79
Nie v tom, že sme milovaní, ale v tom, že milujeme, je naše šťastie.
(H. Casson.)

80
Milovať niekoho znamená zostarnúť
s ním.
(A.Camus)

81
Moje srdce, vták divočiny,
našlo si nebo v Tvojich očiach.
Sú kolískou rána, kráľovstvom hviezd.
Piesne sa mi stratili v ich hlbinách.
Kiež vzlietnem do toho neba,
do jeho sladkej nesmiernosti.
Kiež preniknem jeho oblaky
a rozprestriem krídla v jeho slnečnom jase...
(R. Thakur)

82
Poď, pôjdeme až na kraj sveta - nejdú tam trasy autostrád.
Budeme chodiť, behať, lietať - budem ťa normálne mať rád.
(Peteraj)
32.Že ľúbime sa, každý verí, no chceme to aj na papieri
spečatiť navždy lásku našu, tak držte palce ku sobášu.

83
Kto miluje, má stále plné ruky práce. (Aischylos) 

84
Milovať znamená bojovať s prekážkami
v sebe samom i okolo seba.
(J. Anouilh)

85
Nemiluje ten, kto nemiluje stále.
(Aristoteles)
 
86
Nebyť milovaný, je smola, ale nemilovať, to je nešťastie.
(A.Camus)

87
Každý z nás môže byť veľkým zdrojom lásky.
Najjednoduchšia cesta k tomu je porozumenie.
(E.W. Barnes)
 
88
Choď za šťastím a nečakaj a teš sa
s ním…
(G.D. Borneil)
 
89
Mať niekoho rád často znamená viac, ako ho milovať.
(E. Browningová)

90
Aj veľká láska žije len z drobností skutočnej lásky.
(W.H. Bragg)

91
Našej lásky mladá loď do manželských vpláva vôd.
Na palube dvaja ľudia čo sa veľmi, veľmi lúbia.
Stačí kurz si zvoliť správne, navždy spolu, to je hlavné.
Vo vzduchu bude vôňa kvetov, keď povieme všetkým jednou vetou
to, čo my dvaja už dávno vieme:
Že bláznivo sa milujeme!

01
si dovoľujú oznámiť,
že budú zosobášení
dňa .........o ..... hodine
na ...............

02
si dovoľujú oznámiť, že
na spoločnú cestu životom vykročia
dňa ........... o ....... hodine
na ......................

03
oznamujú celému svetu jednu prostú
krásnu vetu: „Budeme sa brať“
dňa ........... o ........ hodine
na ......................

04
Príbuzným a známym svojim,
tajomstvo svoje prezradím, že
deň ........ o ...... hodine
bude naším dňom svadobným
na ......................

05
oznamujú, že si prstienky zlaté
a prvý bozk manželský vymenia
dňa .......... o ........... hodine
na ......................

06
oznamujú, že neriadiac sa radami
skúsenejších priateľov postavia sa
dňa ............ o ............. hodine
na ......................,
kde stratia svoju slobodu
a všetky výhody z nej plynúce.

07
odhodlaní ku všetkému povedia pravdepodobne
„Áno“
dňa ......... o ........... hodine
na ......................

08
oznamujú, že
svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú
dňa .............. o ............... hodine
na ......................

09
oznamujú, že im končí vznešené „Ja“
a začína prosté, ale o to krajšie „My“
dňa ............... o ........... hodine
na ......................

10
oznamujú, že voľnosť svoju
za manželské puto vymenia
dňa ............ o ............. hodine
na ......................

11
oznamujú všetkým svojim priateľom a známym,
že dňa ............. o ............ hodine
nám zaznejú svadobné zvony
na .......................

12
chcú všetkým na vedomie dať,
že sa z lásky budú brať,
dňa ............ o ......... hodine
na ......................

13
Spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť,
splniť si krásny sen, to všetko v tento
deň ........... o ........... hodine
na ......................

14
sa rozhodli spojiť svoje osudy
posvätným putom manželským,
dňa ............... o ........... hodine
na ......................

15
oznamujú, že budú zosobášení
dňa ............... o ................ hodine
na ......................

16
priazni svojej a známym svojim,
tajomstvo svoje prezradím, že
deň ............. o ............ hodine
bude naším dňom svadobným
na ......................

17
dlho sa čakalo, teraz je to pravda,
dna ... o ... bude naša svadba.
v ...

18
oznamujú, že
dňa ............. o ............. hodine
na ......................
im končí prosté „Ja“
a začína krásne „My“.

19
Slovko áno vyslovíme,
prstienky si vymeníme
a všetko bozkom potvrdíme
dňa ............ o .............. hodine
na ......................

20
S radosťou Vám oznamujú,
že spoja svoje ruky
dňa ............. o ............ hodine
na ......................

21
Oznamujú, že neriadiac sa radami
skúsenejších priateľov postavia sa
dňa ............ o ........... hodine
na svadobnom koberci obradnej siene
na ......................
Odhodlaní ku všetkému povedia pravdepodobne "áno".

22
oznamujeme, že cez všetky dobre mienené rady
bude deň ........... naším dňom svadobným.
Sobáš uzavrieme o ............ hodine
na.....................

23
Dávame na vedomie
všetkým svojim priateľom a známym,
že nám dňa ............... o ........... hodine
budú znieť svadobné zvony
na........................

24
Rozhojdaj zvony nad nami,
povedz všetkým, čo nemôžu spať,
že my dvaja ........... a .............
sa budeme dňa .......... o ........... hodine
na ............. brať.

25
Spoja svoje životné cesty
na cestu spoločnú
dňa ........... o .......... hodine
na z...................

26
by radi dali na známosť,
že spoja svoje ruky
na ................
dňa ......... o ......... hodine.

27
uzavrú manželstvo
dňa ........... o ......... hodine
na ..................

28
oznamujú,
že nepočúvli rady skúsených
a dňa ......... o .......... hodine
na ................
vymenia ružovú slobodu
za zlaté putá manželstva.

29
sa dňa ............ o ......... hodine
stanú manželmi.
Svadobný obrad sa uskutoční
na ...............

30
... a bude najlepšie,
keď všetkým povieme,
... a čo? no, že sa vezmeme
... a kedy?
dňa ............ o ........ hodine
na .................

31
Majú česť vám oznámiť,
že dňa ............. o .......... hodine
vstúpili do stavu manželského.

32
Máme pre vás prekvapenie,
bude veľká sláva,
......... sa v ...... žení,
.............. sa vydáva.
dňa ......... o ..........hodine
na ................

33
Slobodu sme už vyskúšali,
manželstvo ešte nepoznáme,
sobáš uzavrieť sa chystáme.
Dňa ........... o .......... hodine
na ..................

34
oznamujú,
že dňa .......... o .......... hodine
si sľúbia lásku, úctu a vernosť
na ..................

35
oznamujú,
že dňa ............ o ............... hodine
na ................
im končí prosté „Ja“
a začína krásne „My“.

36
Vyštartujú rovnakým smerom a s rovnakým priezviskom
na spoločnú cestu životom dňa ........... o ......... hodine
na ....

37
SVADBA
Hra s jedným dejstvom.
V hlavných úlohách:
Nevesta: ...
Ženích: ...
Ďalej hrajú: príbuzní a priatelia
Premiéra sa koná dňa ........... na ...
Začiatok predstavenia je o ..............
Nezmeškajte, nebude opakované!

38
V najkrajšej chvíli nášho života Vám oznamujeme
že dňa ….....o ….. uzavrieme manželstvo v …

39
dovoľujú si Vám oznámiť,
že dňa ... o ...
uzavrú manželstvo v ...

40
vyslovia
svoje spoločné a úprimné ,,Áno,,
dňa ... o ...
v ...

41
si dovoľujú oznámiť,
že na spoločnú cestu životom
vykročia dňa ... o ...
v ...

42
sa podpíšu spoločným menom
dňa ... o ... v ...

43
oznamujú, že sa postavia na svadobný koberec,
dňa ... o ... v ...

44
Romantické texty
oznamujú,
že dňa ... o ...
si sľúbia lásku, úctu a vernosť
v ...

45
vstúpia do spoločného života
v ...
dňa ... o ...,
keď pred Bohom spečatia svoj manželský sľub.

46
oznamujú,
že dňa ... o ...
v ... im končí jednoduché „Ja“ a začína krásne spoločné „My“.

47
oznamujú, že dňa ... o ... v ... spoja svoje šťastné hviezdy.

48
oznamujú, že dňa ... o ... v ... počúvnu hlas svojho srdca.

49
Svet má tisíc krásnych podôb a my sme sa ich rozhodli sledovať jedným pohľadom. Preto dňa ... o ... v ... spojíme naše kroky životom.

50
oznamujeme všetkým priateľom a známym,
že dňa ... o ...
nám zaznejú svadobné zvony.

51
svojim blízkym a známym tajomstvo prezradíme,
že stav slobodný ...(dátum) o … v …
za manželský vymeníme.

52
rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť,
manželským sľubom cestu lásky spečatiť
dňa … o … hodine v …

53
Láska nám srdcia zviazala,
láska nás ...(dátum)  o ...
v ... spojí.
V láske a vernosti budeme navždy svoji.

54
Už nie Ty a ja - ale my.
V ústrety sebe a už nikdy vzdialení.
Posiedky zamyslenia, ohník lásky do kvetov.
Spoločná cesta plná rozletov
od ...(dátum)  a ... hodiny
v ...

55
spoločnou cestou ísť,
v láske svoj život žiť
splniť si krásny sen
to všetko sa začne v tento deň:
… o … hodine v …

56
Tvoja dlaň sa s mojou spojí
dňa ... o ... hodine
v ....

57
oznamujú celému svetu
jednu peknú krásnu vetu:
„Budeme sa brať“
dňa ... o ...
v ...

58
vďační Bohu za dar lásky
Vám s veľkou radosťou oznamujeme,
že dňa ... o ...
prijmeme sviatosť manželstva
v ...

59
Keď všetky svetlá v kostole pre nás sa budú trblietať, pred oltárom budeme si lásku a vernosť prisahať. Požehnaj nás Bože a daj toľko sily, by sme slová prísahy vždy verne plnili.

60
si dovoľujú oznámiť,
že v ... dňa ... o ...
bude nášmu rozhodnutiu
uzavrieť manželstvo
požehnané.

61
s radosťou Vám oznamujeme,
že dňa ... o ...
sa naše srdcia spoja
v ...

62
prstienky a pusu si vymeníme
dňa … o … hodine v …

63
slovko "áno" vyslovíme,
prstienky si vymeníme
a bozkom všetko spečatíme
dňa ... o ...
v ...

64
sme dvaja, čo chcú sa jedným stať, preto (dátum ) o ... chceme svoju lásku bozkom spečatiť a spoločným menom sa podpísať v ...

65
oznamujú, že nechcú žiť bez seba, stanú sa z nich manželia  ... o ...
v ...

66
Rozozvuč zvony nad nami, povedz tým, čo nemôžu spať, že my ... a ... sa budeme dňa .... o ... v ...brať

67
doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda,
že ... (dátum) o ... hodine
v ...
bude naša svadba.

68
Sobota ... je jeden všedný deň, ktorý však splní náš spoločný sen. O ...
držte chvíľu päste a prajte nám dvom manželské šťastie. Práve v túto chvíľu zaznie naše spoločné  „Áno“.

69
na známosť sa týmto všetkým dáva,
že ... (dátum) o ...
v ...
sa sobáš vykonáva.

70
Že ľúbime sa, každý verí,
no chceme to aj na papieri ...
spečatiť navždy lásku našu,
tak držte palce ku sobášu ...

71
máme sa radi, a tak sa vezmeme
dňa ... o ...,
v ...

72
chceme všetkým na vedomie dať,
že sa budeme brať.
Dňa … o … hodine v …

73
Vedieť všetko vopred vždy dobré nie je, preto prepáčte toto prekvapenie, že ... o ... v ... budeme sa brať.

74
slobodu sme už vyskúšali,
manželstvo ešte nepoznáme,
preto ho uzavrieť hodláme.
dňa ... o ...
v ...

75
oznamujú,
že nedbajúc na rady skúsenejších priateľov,
prídu dňa ... o ...
do ... a odhodlaní
ku všetkému povedia si pravdepodobne Áno.

76
oznamujú, že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú
dňa ... o ... v ...

77
Svadba. Hra o jednom dejstve.
Osoby a obsadenie:
nevesta - ... ,
ženích -... ,
zbor - príbuzní a priatelia.
Premiéra sa koná ... o ...
v ...
Vstup voľný ! Nezmeškajte, repríza nebude !

78
sa odsudzujú
k najkrajšiemu možnému trestu
-vstúpia do stavu manželského dňa
... o ...
v ...

79
oznamujú, že od ... ťahajú za jeden povraz. Vzájomné zviazanie bude ctenému publiku predvedené o ... v ...

80
menovaní nastupujú k výkonu trestu doživotného odňatia slobody dňa ... o ...
v ...

81
Oznamujeme, že buď sme rozum stratili alebo konečne sme ho dostali. Slobodu sme vyskúšali, manželstvo nepoznáme, preto ho vyskúšať hodláme.
dňa ... o ...
v ...
Za predpokladu, že sa dostavíme, čo je takmer isté.

82
...oznamujú všetkým svojim priateľom a známym, že dňa...v... podpíšu zmluvu o neútočení, vzájomnej všestrannej pomoci a nekonečnej láske.

83
...rozum sme nechali v kúte stáť, srdcom sme sa rozhodli, že sa ideme vziať dňa...v...

84
...dovoľujeme si Vám oznámiť, že vymeníme ružovú slobodu za zlaté manželské putá dňa...v...

85
...spoločnú hypotéku už máme. Spoločné meno budem mať od ...

Texty pozvánok:

01
Srdečne Vás pozývame k svadobnému stolu.

02
S radosťou Vás pozývame k svadob-nému stolu.

03
Radi Vás uvítame pri svadobnej tabuli.

04
Srdečne Vás zveme, tam kde všetko zjeme!

05
Bude zábava a rozhodne tam nemôžete chýbať.

06
Pre radosť ducha a posilu tela Vás pozývame k svadobnému stolu.

07
Príďte sa s nami slávnostne strieskať...